CERTO CERTIUS MEDIA

VIDEOmontage & WEBdesign

CERTO CERTIUS MEDIA
Ga naar de inhoud

Voorwaarden

De voorwaarden van Certo Certius Media.

Lees hier de voorwaarden van Certo Certius Media.

Algemeen
Certo Certius gaat discreet om met het materiaal van de Opdrachtgever en verstrekt nimmer gegevens aan derden.

Certo Certius behoudt zich het recht haar Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Certo Certius is gerechtigd de website van Opdrachtgever te gebruiken voor  promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Digitaliseren / Foto- & Videobewerking
Het foto- en filmmateriaal dient aangetekend te worden verzonden naar Certo Certius. Het is tevens mogelijk om het materiaal af te geven, echter dat kan alleen geschieden op afspraak.

Verzoek tot wijzigingen in projecten kan resulteren in een aanpassing in de offerte.

Bij annulering van een opdracht worden de reeds gemaakte uren inclusief verzendkosten in rekening gebracht.

De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan via bankoverschrijving o.v.v. van het factuurnummer.

Certo Certius stuurt het originele materiaal inclusief het eindresultaat aangetekend retour na volledige betaling van de factuur.

Certo Certius bewaart gedurende 5 werkdagen al het foto- en videomateriaal zoals is aangeleverd door haar Opdrachtgevers. Dit materiaal wordt op eigen servers opgeslagen als back up. Na 5 werkdagen zullen deze gegevens definitief worden verwijderd. Aangezien dit materiaal eigendom is van de Opdrachtgever kunnen zij dit materiaal over laten zetten op een media drager zoals usb stick of externe harde schijf.

De Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het aanleveren van een media drager.

Webdesign
Zodra de opdracht is bevestigd, dient de Opdrachtgever 50% van het totaalbedrag vooruit te betalen alvorens Certo Certius aanvangt met de eerste opzet van een website. Direct na oplevering van de website(s) betaalt de Opdrachtgever het resterende bedrag.

Het materiaal (teksten, foto’s, muziek en grafisch materiaal) welke door Opdrachtgever wordt aangeleverd aan Certo Certius is eigendom van Opdrachtgever.

Certo Certius is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging bij onrechtmatigheid van copyrights en/of merknamen.

Terug naar de inhoud